Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Google zorgt dat zonnedaken in beeld zijn

Google heeft in Amerika een nieuwe applicatie op haar zoekmachine gelanceerd, Google Sunroof. Volgens Google wordt er veel gezocht naar informatie over zonne-energie en dat was voor hen de reden om in Google Maps de zonne-potentie van gebouwen weer te geven.

Google heeft in Amerika een nieuwe applicatie op haar zoekmachine gelanceerd, Google Sunroof. Volgens Google wordt er veel gezocht naar informatie over zonne-energie en dat was voor hen de reden om in Google Maps de zonne-potentie van gebouwen weer te geven. De applicatie is alleen in enkele steden in Amerika beschikbaar omdat er aanvullende informatie benodigd is.

Genoeg zonne-energie voor iedereenIn Nederland is sinds 2012 de website Zonatlas.nl actief, een website waar het potentieel van alle Nederlandse daken (ongeveer 12,5 miljoen) in beeld is gebracht. Dat is maar goed ook want zonne-energie neemt een grote vlucht in Nederland. ‘Zonne-energie is een essentiële bouwsteen voor een duurzame energiehuishouding’ en ‘noodzakelijk om de doelstellingen uit het SER energieakkoord te halen’ zegt prof. Wim Sinke van ECN en de universiteit van Amsterdam. Ondanks de sterke groei wordt er nog steeds maar een fractie van de mogelijkheden benut. Zonatlas rekende eerder dit jaar uit dat er genoeg potentieel is om twee keer het totale stroomverbruik van de Nederlandse huishoudens te produceren (50 miljard kWh productie en 23 miljard kWh verbruik).Genoeg kansen dus voor een groener Nederland.

Zonne-instraling belangrijk voor het rendementAlle Nederlandse woningen zijn in beeld gebracht met de gegevens van het Kadaster en samengevoegd met het Actueel Hoogtebestand Nederland van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Hiermee wordt een 3D model van alle gebouwen gemaakt. Aan de hand van onder andere de hellingshoek van het dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon en de aanwezigheid van objecten die schaduw veroorzaken (zoals bomen) wordt er zeer accuraat een inschatting gemaakt of het dak geschikt is en hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden.

Gemeenten spannen zich in voor extra inzichtIedereen in Nederland kan het potentieel van zijn dak en het financieel rendement van zonnepanelen eenvoudig binnen vijf minuten bereken op www.zonatlas.nl. 230 gemeenten hebben extra inspanningen geleverd om hun inwoners nog meer informatie te geven over hun zonne-potentie.

De aangesloten gemeenten hebben aanvullende informatie gegeven over bijvoorbeeld Beschermd Stadsgezicht en geïnvesteerd in extra rekenmodules. Zoals de mogelijkheid om zelf modules te plaatsen op het dak, wat passend is voor de eigenaar en binnen het budget blijft.

Waarom zij dit doen? De Provincie Gelderland tweete op 22 april ”Gemeenten met #zonatlas hebben 10-20% meer #zonnepanelen dan gemeentes die geen Zonatlas hebben”. Daarom is het van belang dat inwoners van Nederland kosteloos toegang krijgen tot de informatie over de zonne-energiemogelijkheden op hun dak.

Zonne-energie stopt niet bij alleen de opwek daarvan, ook opslag speelt een rol. Zonatlas zit niet stil en heeft onlangs in de bestaande module nu ook een optie ingebouwd om de opslagmogelijkheden van de opgewekte energie te laten zien. Zo is de cirkel bijna rond.

Samen met de 230 gemeenten die gebruik maken van Zonatlas, de provincies en Klimaatverbond Nederland heeft Tetraeder de Zonatlas ontwikkeld en is daarmee één van de stuwende krachten in de overgang naar duurzame energie.

Datum: 08-09-'15

Terug