Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Kunnen Nederlandse gemeentes groene daken en gevelgroen stimuleren

Dak- en gevelgroen kan een gunstige bijdrage leveren aan het oplossen van een reeks stedelijke problemen.

groendakDak- en gevelgroen kan een gunstige bijdrage leveren aan het oplossen van een reeks stedelijke problemen. Daarom zetten veel steden in op het stimuleren van de aanleg ervan. Toch komt de uitbreiding van het aantal groene daken en gevels maar langzaam op gang.
 
Waarom kiezen mensen niet voor dak- en gevelgroen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek naar de redenen van afwijzing en ook naar de methodes die wereldwijd al zijn uitgeprobeerd om de aanleg van dak- en gevelgroen te stimuleren. Daarbij zijn er verschillende die in Nederland prima toegepast kunnen worden.
 
Waarom wil men geen groene daken?
De meest voor de hand liggende reden is financieel: de aanleg en het onderhoud van dak- en gevelgroen kosten geld. Eigenaren verdienen zelf wat terug, bijvoorbeeld doordat een groen dak langer meegaat en door de besparing op de kosten voor airconditioning, maar dit compenseert de investering niet helemaal. Er zijn echter veel meer mensen die profiteren van de aanleg. Ook de omwonenden hebben minder last van hittepieken en wateroverlast. Als men alle baten, zowel publiek als privaat, optelt is het wél financieel voordelig. Maar als er geen manier is om een eigenaar te compenseren voor de geleverde publieke baten is dit geen reden om een groen dak of groene gevel te nemen. Alleen eigenaren die er principieel voor kiezen vinden dit minder erg.
 
Bang voor daklekkages
Op sommige plekken is het technisch lastig om een groen dak of groene gevel aan te leggen. Het dak is te schuin of het gebouw te hoog. Ook wil de eigenaar, de monumentenzorg of de welstandscommissie soms om esthetische redenen geen groen. Als een privé-eigenaar het niet aandurft, komt dat soms omdat hij niet weet wat de aanleg inhoudt. Soms denken ze dat ze zelf het dak op moeten en durven dat niet aan. Zeker als ze niet weten wat dak- en gevelgroen voor nuttige effecten kan hebben. Ook is de eigenaar vaak bang voor risico’s als lekkage, brandgevaar of meer spinnen en insecten in huis. En is het niet de eigenaar, dan is het soms de verzekering die dwarsligt. Kwaliteitscriteria voor de aanleg kunnen dit type bezwaren wegnemen. Een milieubewuste eigenaar kan uit meerdere maatregelen kiezen. Hij kan ook zonnepanelen nemen of een hoog-reflecterend dak laten aanleggen. Een bedrijfsgevel kan ook voor andere toepassingen worden gebruikt, zoals reclame.
 
Hoe kunnen we bezwaren wegnemen?
Nationaal en internationaal wordt op verschillende manieren getracht de aanleg van groene daken en gevels te stimuleren.
 


Datum: 17-09-'15

Terug