Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Subsidie groene daken in Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil voor eind 2018 50.000 m2 aan groene daken aan de stad toe te voegen. Om die reden is er per 1 februari voor alle inwoners, scholen en bedrijven in Amsterdam financiering beschikbaar gesteld.

Gemeente Amsterdam wil voor eind 2018 50.000 m2 aan groene daken aan de stad toe te voegen. Om die reden is er per 1 februari voor alle inwoners, scholen en bedrijven in Amsterdam financiering beschikbaar gesteld.
 
Subsidie groene daken:
De subsidieregeling bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten tot een maximum van 30 euro per m2. Platte daken van meer dan 30 m2 die ingericht worden als begroeid dak komen in aanmerking. Het bijzondere van deze regeling is dat er voor het eerst naar de toegevoegde waarde van het specifieke project wordt gekeken: zichtbaarheid, toegankelijkheid, waterberging en biodiversiteit zijn belangrijke wegingscriteria bij het toekennen van de subsidie. Op die manier vormt de regeling een positieve impuls om hoogwaardige begroeide daken te creëren. De gemeente stelt tot eind 2018 per kwartaal 12.5000 euro beschikbaar.
Het begroeide dak moet minstens 20 liter regenwater per m2 kunnen bergen. Wanneer het dak meer dan 30 liter water op kan slaan wordt de bijdrage van de gemeente verhoogd naar €50 per m2.
 
Zie ook: Amsterdam.nl


Datum: 04-02-'16

Terug