Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Subsidieregeling SDE+ subsidie gestart

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

economische zakenMet de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

Voor de SDE+ 2015 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:
hernieuwbare elektriciteit;
hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit; hernieuwbaar gas.
De SDE+ 2015 is geopend van 31 maart 9:00 uur tot 17 december 2015 17:00 uur. In de tabel op de pagina 'Aanvragen' staan de negen fases waarin u subsidie kunt aanvragen. De subsidie loopt per fase op. Zie ook de tabel met de basisbedragen per technologie voor de SDE+ 2015 (bij 'Download').

Wijzigingen 2015

Op 6 februari is de SDE+ 2015 regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van 2014 onder andere:
Er komen extra categorieën bij. In 2015 kan ook SDE+ subsidie worden aangevraagd voor onder andere de meestook van biomassa in kolencentrales, voor de categorie ‘Wind op verbindende waterkeringen’ (windturbines op dijken) en voor vervanging van windturbines. Nieuw in 2015 is winddifferentiatie voor wind op land. De subsidie voor aanvragen in de categorieën ‘Wind op land’, ‘Wind op verbindende waterkeringen’ en ‘Wind op land 1-op-1 vervanging’ is afhankelijk van de windsnelheid in het gebied waarin de windmolens worden geplaatst. Zie hiervoor de kaart 'Windsnelheid per gemeente in Nederland'. Hierop zijn alle gemeentes in Nederland ingedeeld in vier windsnelheidscategorieën. De mogelijkheid voor 'banking' wordt uitgebreid: productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele productie kan worden meegenomen naar een volgend jaar.
Meer informatie over de wijzigingen en kenmerken vindt u op de pagina’s biomassa, geothermie, water, wind en zon.
Haalbaarheidsstudie

Ook in 2015 moet u bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, resp. 500 kWp een haalbaarheidsstudie van uw project bij uw subsidieaanvraag voegen. Nieuw is dat u voor windprojecten ook een windrapport moet toevoegen. Meer informatie en een handleiding over de haalbaarheidsstudie vindt u op de pagina ‘Aanvragen’.

Aanvragen

U kunt vanaf 31 maart 2015 om 9:00 uur SDE+ subsidie aanvragen via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U logt in op eLoket met eHerkenning. Meer informatie over de manier van aanvragen.


Downloads:

Digitale brochure SDE+ 2015 kleur

Datum: 15-04-'15

Terug