Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Terugdraaien van lage btw niet verstandig

Aannemersfederatie Nederland vindt het niet verstandig dat het Kabinet heeft besloten de lage btw voor arbeid op renovatie en onderhoud definitief terug te draaien.

Aannemersfederatie Nederland vindt het niet verstandig dat het Kabinet heeft besloten de lage btw voor arbeid op renovatie en onderhoud definitief terug te draaien. Het lage btw-tarief heeft er voor gezorgd dat grote delen van de bouw gereleateerde sector in de afgelopen jaren hebben kunnen overleven. Opdrachtgevers o.a. particulieren kregen hiermee net dat zetje om dat onderhoud of die renovatie te doen, die anders zou blijven liggen. Mkb-aannemers geven aan dat zij tot 1 juli ten gevolge van deze maatregel volop werk hebben, maar verwachten daarna een terugval. De Aannemersfederatie bepleit een structureel laag btw tarief op nieuwbouw en onderhoud. Zo’n laag btw-tarief dient naast aspecten als werk en werkgelegenheid ook in hoge mate maatschappelijke doelen als vergroening en duurzaamheid.

renovatie onderhoud woning

De Aannemersfederatie vindt het Kabinetsbesluit tot terugdraaien van het lage btw-tarief temeer onverstandig daar in het nieuwe belastingplan nog geen maatregelen op de rol staan die de bouwsector verder kunnen stimuleren. Wanneer in het nieuwe Belastingplan de directe belastingen worden verlaagd ten koste van de indirecte, plukt de sector bouw daar de wrange vruchten van. Gelet op het incidentele karakter van koop en verbouw, is de bouw veel meer gebaat bij een structureel laag btw-tarief.

De bouw is nog lang niet uit de crisis en de lage btw-maatregel is nu juist een instrument om opdrachtgevers aan te zetten tot onderhoud, renovatie verduurzamen en energiezuiging maken van woningen. Een structureel laag btw-tarief op nieuwbouw en renovatie/onderhoud maakt volgens de Aannemersfederatie een continue ‘bouwstroom’ mogelijk en voorkomt ‘ups-and-downs’ en onzekerheid bij opdrachtgevers en aannemers.

Ophogen van indirecte belastingen (btw) en dit deels compenseren via directe belastingen, zoals de IB, heeft weliswaar enig effect voor de gemiddelde consument maar niet voor de mkb-aannemer. De lage btw heeft dat wel. Aannemersfederatie Nederland is dan ook groot voorstander van het structureel maken van de lage btw.

Het verlaagde btw-tarief levert daadwerkelijk werk voor aannemers en werkgelegenheid op. Een prikkel die hard nodig is in de bouwsector, waar de laatste jaren een grote uitstroom van mensen plaatsvindt. Veel mkb-bouwbedrijven hebben het nog zwaar; een deel maakt zich nog zorgen over het voortbestaan en een ander deel begint op te krabbelen uit een diep dal. Echt herstel laat helaas nog op zich wachten.

De lage btw heeft in de afgelopen jaren tienduizenden banen behouden in de gehele bouw(gerelateerde) sector, zo wijst onderzoek uit. Uiteraard wordt er wat minder btw afgedragen, maar er zijn ook positieve resultaten voor de overheid; aan de ene kant wordt bespaard op WW-uitkeringen en aan de andere kant wordt meer loon- en inkomstenbelasting afgedragen. Daarnaast dient zo’n laag tarief ook in hoge mate maatschappelijke doelen als vergroening en duurzaamheid.


Datum: 08-04-'15

Terug