Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Vanaf 2024 zijn asbestdaken niet langer toegestaan

Het verbod op asbestdaken is definitief. Vanaf 2024 zijn in Nederland asbestdaken niet langer toegestaan.

Het verbod op asbestdaken is definitief. Vanaf 2024 zijn in Nederland asbestdaken niet langer toegestaan. Het verbod werd al in 2012 aangekondigd, maar werd pas deze week op voorstel van staatssecretaris Mansveld (milieu) door de ministerraad aangenomen. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het materiaal. Voordat het verbod van kracht wordt, moet het spul zijn verwijderd.

Mansveld kondigt aan dat hiervoor per 1 januari 2016 een subsidieregeling van kracht wordt. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. “We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken”, zegt de bewindsvrouw. In dat verband verwijst ze naar branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen. Een bijkomend probleem is dat het ruimen van asbestdeeltjes die na een brand verspreid raken, zorgt voor hoge kosten. Het verbod beperkt zich tot asbesthoudend materiaal zoals golfplaten en dakleien omdat deze in contact staan met de buitenlucht. 

Datum: 02-03-'15

Terug