Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Verwachting meer schade door noodweer vanwege klimaatverandering

Een storm zoals woensdag en extreme hagelbuien zoals in juni 2016

Een storm zoals woensdag en extreme hagelbuien zoals in juni 2016 zullen de komende jaren meer schade veroorzaken. Door klimaatverandering wordt het weer extremer en daardoor neemt de schade toe. En dat gaat sneller dan verwacht, blijkt uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars.


Schade door klimaatverandering

Verzekeraars merken al jaren dat klimaatverandering gaande is. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft de recentste klimaatscenario's van het KNMI doorgerekend op toekomstige schade. Daarbij is gekeken naar klimaatschade aan woonhuizen en voor bedrijven en auto's. Uit die berekening blijkt dat de schade jaarlijks in het ergste geval ruim 260 miljoen euro op jaarbasis zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie.

schade door storm
 
De aanleiding voor het onderzoek van de verzekeraars was de extreme hagelbui in Brabant en Limburg op 23 juni vorig jaar. Bij de verzekeraars kwamen toen 100.000 schademeldingen binnen. In totaal werd zo'n 500 miljoen euro uitgekeerd. Dat is de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.


Datum: 16-09-'17

Terug