Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Wateroverlast gaat toenemen

De schade aan woonhuizen als gevolg van extreem weer gaat de komende decennia sterk toenemen.

De schade aan woonhuizen als gevolg van extreem weer gaat de komende decennia sterk toenemen. Zonder maatregelen gaat deze verdubbelen als gevolg van extreme hagelbuien. De neerslagschade stijgt in het meest ongunstige klimaatscenario met 139 procent, voorspelt het Verbond van Verzekeraars donderdag. Opstal- en inboedelverzekeringen kunnen daardoor duurder worden.

De voorspellingen zijn gebaseerd op een onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Het Verbond van Verzekeraars wil met overheden, waterschappen en ingenieursbureaus gaan praten over maatregelen om de schadelast te beperken.

„Als zij het beleid niet wijzigen, neemt de wateroverlast toe en ontstaan er plekken waar het regelmatig misgaat. Dat kan leiden tot grote risicoverschillen in gebieden die gevoeliger zijn voor wateroverlast en dus ook tot verschillende prijzen in verzekeringen”, zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. De brancheorganisatie wil dat er niet altijd meer op maaiveldniveau wordt gebouwd. Ook moet in ruimtelijke plannen voor woonwijken en bedrijventerreinen meer rekening worden gehouden met grotere pieken in neerslag en kans op overstromingen. „Wij pleiten voor rioleringssystemen die grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren”, zegt Weurding. De extreme neerslagschade bedraagt nu jaarlijks rond de 90 miljoen euro. Door forse hagelbuien komt de jaarlijkse schade uit op gemiddeld 35 miljoen euro. De verwachte stormschade - nu circa 50 miljoen euro per jaar - neemt naar verwachting niet toe. Of de verzekeringspremies komende jaren door de verwachte toenemende schade omhoog gaan, is aan de verzekeringsbedrijven zelf.


Datum: 23-04-'15

Terug