Voorpagina Warme daken Witte dakbedekking Zonne energie Groene daken Moestuin daken Herbruikbare daken Contact
Zonnepanelen en Groene daken voor gemeenten, provincies en waterschappen

Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen.

Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan ze bij de besteding van dit geld volop inzetten om het land energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken, zo schrijft BinnenlandsBestuur, het vakblad voor de ambtenaren en bestuurders, in een nieuwsbrief.

De lokale overheden hebben de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ gepresenteerd. Behalve hun eigen investeringen vragen de lokale overheden het kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Maatregelen waar de ondertekenaars aan denken zijn bijvoorbeeld het maken van afspraken met marktpartijen en woningbouwcorporaties over het aanleggen van energieleverende daken en het beschikbaar stellen van subsidie aan inwoners voor groene daken of beplanting.

Ook willen ze eigen terreinen beschikbaar stellen voor het opwekken van hernieuwbare energie en grondstoffen terugwinnen uit afval en afvalwater. Het eigen vastgoed en maatschappelijk vastgoed als scholen en sportaccommodaties is voor 2040 energieneutraal.Datum: 19-03-'17

Terug